Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Long Giao nằm ở trung tâm huyện Cẩm Mỹ. Phía đông giáp xã Bảo Bình; Phía tây giáp xã Xuân Đường và xã Xuân Quế; Phía nam giáp xã Xuân Mỹ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phía bắc giáp xã Nhân Nghĩa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

1. Đường nối từ Quốc lộ 56 xuống phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,75 km nối từ đường Quốc lộ 56 và kéo xuống phía tây của thị trấn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối Quốc lộ 56 với đường tỉnh 770

Đây là tuyến đường dài khoảng 2 km nối từ đường Quốc lộ 56 và nối sang đường tỉnh 770. Tuyến đi qua đoạn trường THPT Cẩm Mỹ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối Quốc lộ 56 lên phía đông bắc

Trong tương lai thị trấn Long Giao sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,75 km nối từ đường Quốc lộ 56 và kéo lên phía đông bắc. Tuyến đi qua đoạn Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Long Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Mỹ đến năm 2030).