Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phước Thiền là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Xã có diện tích 16,91 km², dân số năm 1999 là 9984 người, mật độ dân số đạt 590 người/km².

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

7. Đường nối từ đường Trần Phú xuống phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 466 m nối từ đường Trần Phú ở đoạn phòng khám Đa khoa Y dược Miền Đông Sài Gòn và kéo dài xuống phía tây.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường sẽ mở ở mục 7

Đây là tuyến đường dài khoảng 515 m nối từ đường Trần Phú và kéo ra hướng tây của xã, gần đoạn dãy nhà trọ Bình Minh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường song song với đường Trần Phú

Trong tương lai xã Phước Thiền sẽ có tuyến đường dài khoảng 555 m nối từ đường sẽ mở ở mục 7 và kéo lên đường tỉnh 769. Tuyến đường này chạy song song với đường Trần Phú.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).