Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phú Thạnh là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Phía đông giáp xã Long Tân; Phía tây giáp các xã Phú Đông và Đại Phước; Phía nam giáp xã Vĩnh Thanh; Phía bắc các xã Đại Phước và Long Tân.

1. Đường Vành Đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh đáng chú ý có tuyến đường Vành Đai 3 dài khoảng 2,9 km. Tuyến bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng (HL13) và kéo lên phía bắc rồi đi ra khỏi địa bàn xã.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường Nguyễn Ái Quốc kéo dài

Đây là tuyến đường Nguyễn Ái Quốc kéo dài thêm, đoạn chạy qua phía nam của địa bàn xã dài khoảng 2,8 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Tôn Đức Thắng xuống đường sẽ ở mục 2

Trong tương lai xã Phú Thạnh sẽ có tuyến đường dài khoảng 2,1 km nối từ đường Tôn Đức Thắng đoạn giao nhau với đường Vành Đai 3 sẽ mở. Tuyến kéo dài xuống đường sẽ mở ở mục 2 theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).