Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phú Hội là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Phú Hội có diện tích 19,16 km², dân số năm 1999 là 7.680 người, mật độ dân số đạt 401 người/km².

4. Đường nối từ đường Tôn Đức Thắng xuống phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,7 km nối từ đường Tôn Đức Thắng ở đoạn trạm xăng dầu Phú Hội và kéo xuống phía nam.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 4 sang đường Nguyễn Hữu Cảnh

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,34 km nối từ đường sẽ mở ở mục 4 và kéo sang đường Nguyễn Hữu Cảnh ở đoạn công ty CP nước Nam An.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường Tôn Đức Thắng xuống đường số 6

Trong tương lai xã Phú Hội sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,05 km nối từ đường Tôn Đức Thắng và kéo xuống đường số 6, đoạn Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).