Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

13. Đường song song với đường Kim Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 770 m nối từ đường Trần Văn Ơn. Tuyến kéo lên đường Nguyễn Hữu Cảnh ở đoạn quán ăn gia đình Kim Bảo Ngọc. Tuyến đường này song song với đường Kim Đồng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường Trần Văn Ơn lên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Đây là tuyến đường dài khoảng 810 m nối từ đường Trần Văn Ơn và kéo lên đường Nguyễn Hữu Cảnh ở đoạn giao nhau với đường Cây Dầu.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối từ đường số 7 xuống đường Tôn Đức Thắng

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 660 m nối từ nút giao đường số 7 và đường N8. Tuyến kéo xuống đường Tôn Đức Thắng theo hướng đông nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).