Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

1. Đường Vành Đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường Vành Đai 3 đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 2,9 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Vành Đai 3 xuống phía tây nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,1 km nối từ đường Vành Đai 3. Tuyến kéo xuống phía tây nam đoạn cầu Đại Phước đi qua sông Cái.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Vành Đai 3 lên phía đông bắc

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,6 km bắt đầu từ đường Vành Đai 3. Tuyến kéo dài lên phía đông bắc đoạn Cảng Long Tân.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).