Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Long Tân là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Long Tân có diện tích 35,58 km², dân số năm 1999 là 6923 người, mật độ dân số đạt 195 người/km².

19. Đường Nguyễn Ái Quốc mở rộng và mở mới

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân đáng chú ý có tuyến đường Nguyễn Ái Quốc mở rộng và mở mới. Đoạn chạy qua địa bàn xã của tuyến đường này dài khoảng 2,7 km sau khi mở mới thêm.

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc xuống đường Lê Hồng Phong

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,7 km nối từ đường Nguyễn Ái Quốc và kéo dài xuống đường Lê Hồng Phong theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trong tương lai xã Long Tân sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,3 km nối từ đường Nguyễn Ái Quốc và kéo xuống đường Lê Hồng Phong. Tuyến đường này chạy song song với đường Nguyễn Hữu Cảnh và đi qua khu đô thị Long Tân City.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Tân theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).