Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phú Hội là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Xã Phú Hội có diện tích 19,16 km², dân số năm 1999 là 7.680 người, mật độ dân số đạt 401 người/km².

7. Đường nối đường Nguyễn Hữu Thọ với đường sẽ mở ở mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 800 m nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ ở đoạn giao nhau với đường Ngô Gia Tự. Tuyến kéo lên phía đông và nối với đường sẽ mở ở mục 4 (phần 2).

 Xem thêm: Đường sẽ mở ở Đồng Nai  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường sẽ mở ở mục 7 lên đường Tôn Đức Thắng

Đây là tuyến đường dài khoảng 330 m nối từ đường sẽ mở ở mục 7 và kéo lên đường Tôn Đức Thắng theo hướng bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường Ngô Gia Tự xuống đường sẽ mở ở mục 5

Trong tương lai xã Phú Hội sẽ có tuyến đường dài khoảng 700 m nối từ đường Ngô Gia Tự ở đoạn giao nhau với đường Nguyễn Hữu Thọ. Tuyến kéo xuống đường sẽ mở ở mục 5 (phần 2) theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Hội theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).