Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Phước Thiền là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Xã có diện tích 16,91 km², dân số năm 1999 là 9984 người, mật độ dân số đạt 590 người/km².

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

1. Đường nối từ đường Trần Phú ra phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,5 km nối từ đường Trần Phú và kéo dài ra phía đông của xã, ở đoạn đường Khu B.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường Trần Phú với đường Phạm Văn Đồng

Đây là tuyến đường dài khoảng 650 m nối từ đường Trần Phú ở đoạn cửa hàng tạp hóa Lâm Quý. Tuyến kéo ra đường Phạm Văn Đồng theo hướng đông.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường số 1 lên phía bắc

Trong tương lai xã Phú Thhiền sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,75 km nối từ đường số 1 và kéo dài lên phía bắc. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Phạm Văn Đồng.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Thiền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).