Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 Vĩnh Thanh là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Phía bắc giáp xã Long Tân; Phía nam giáp xã Phước Khánh; Phía tây giáp xã Phú Đông; Phía đông giáp xã Phước An.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

1. Tuyến đường lớn cắt qua đường Hùng Vương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh đáng chú ý có tuyến đường lớn dài khoảng 3,1 km chạy cắt qua đường Hùng Vương ở đoạn DNTN xăng dầu Chánh Minh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Đây là tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn chạy qua địa bàn xã Vĩnh Thanh dài khoảng 6,2 km. Tuyến đường này hiện tại đang được thi công.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường ven rạch Ông Kèo

Trong tương lai xã Vĩnh Thanh sẽ có tuyến đường dài khoảng 7,4 km nối từ đường Hùng Vương. Tuyến chạy song song với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ mở (mục 2) và men theo bờ rạch Ông kèo kéo lên phía bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).