Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đáng chú ý nhất.

 

 Vĩnh Thanh là một xã thuộc huyện Nhơn Trạch. Phía bắc giáp xã Long Tân; Phía nam giáp xã Phước Khánh; Phía tây giáp xã Phú Đông; Phía đông giáp xã Phước An.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Đồng Nai mới nhất

4. Đường nối từ chùa Phước Lâm Cổ Tự xuống phía tây nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh đáng chú ý có tuyến đường lớn dài khoảng 1 km nối từ đường Hùng Vương đoạn chùa Phước Lâm Cổ Tự. Tuyến kéo xuống phía tây nam đoạn gần rạch Ông Kèo.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ nhà thờ Yên Nghĩa xuống phía tây nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,1 km nối từ đường Hùng Vương, đoạn gần nhà thờ Yên Nghĩa. Tuyến kéo dài xuống đoạn gần rạch Ông Kèo theo hướng tây nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường Hùng Vương lên đường sẽ mở ở mục 1

Trong tương lai xã Vĩnh Thanh sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,05 km nối từ đường Hùng Vương, đoạn Thế Giới Di Động. Tuyến kéo lên đường sẽ mở ở mục 1 (phần 1) theo hướng bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Thanh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030.

 Đường sẽ mở ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch đến năm 2030).