Đồng Nai: 30 ha đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa đang có tranh chấp

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, có 30 ha đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa đang có tranh chấp.
Đồng Nai giao 14.300 ha đất cho doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1.

Một góc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Theo báo Đồng Nai dẫn thông tin từ Sở TN&MT tỉnh này, toàn địa phương hiện có 131 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa có tờ khai về tình hình quản lý, sử dụng đất với tổng diện tích đã giao, cho thuê là 14.267 ha. 

Trong đó, đất có nguồn gốc giao có thu tiền là 1.515 ha, đất giao không thu tiền là 1.446 ha và được thuê là 11.306 ha.

Tổng diện tích đang sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 1.883 ha, thương mại dịch vụ là 182 ha và các mục đích khác là 11.521 ha. 

Diện tích sử dụng không đúng mục đích 1,3 ha (làm nhà ở cho cán bộ, nhân viên 1,2 ha; cho thuê, cho mượn 0,1 ha). Ngoài ra, diện tích đất chưa sử dụng 641 ha.

Hiện nay, 30 ha đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa đang có tranh chấp. Cụ thể là Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 7,75 ha, thuộc Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai 15 ha, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai hơn một ha, Công ty CP Sonadezi Long Thành gần 4 ha, Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa một ha, Công ty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới trên một ha. 

Ngoài ra, có gần 9 ha đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa đang bị lấn chiếm.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xử phạt và trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm 10,3 tỷ đồng lĩnh vực đất đai. Các trường hợp vi phạm là không thực hiện đăng ký biến động đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lập giấy tờ giả, lấn, chiếm đất.

chọn