Dòng vốn hơn 7.500 tỷ đồng sẽ đổ thêm vào các khu công nghiệp tại Hưng Yên

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 38 dự án vào các khu công nghiệp, với tổng vốn khoảng 7.500 tỷ đồng.

Theo báo Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án vào các khu công nghiệp.

Trong đó, có 12 dự án đầu tư trong nước và ba dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.387 tỷ đồng và khoảng 40 triệu USD.

Đồng thời, tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án (16 dự án đầu tư nước ngoài và 7 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 194 triệu USD và khoảng 702 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện nay, toàn tỉnh có 42 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch với tổng diện tích hơn 1.900 ha, trong đó có 39 CCN được quy hoạch trong giai đoạn đến năm 2020; ba CCN bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030.

Trong tổng số các CCN được quy hoạch, đến nay có 26 CCN được UBND tỉnh quyết định thành lập với tổng diện tích trên 1.200 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12.400 tỷ đồng.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.