Đường sẽ mở ở huyện Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Mê Linh, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Huyện Mê Linh có diện tích đất tự nhiên là 141,64 km2 . Huyện có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Chi Đông, Quang Minh và 16 xã: Chu Phan, Đại Thịnh, Hoàng Kim, Kim Hoa, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tráng Việt, Tự Lập, Vạn Yên, Văn Khê.

Trên địa bàn huyện Mê Linh hiện nay có nhiều tuyến đường giao thông lớn như: Mê Linh, Võ Văn Kiệt…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Mê Linh. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ vàng là đường sẽ mở ở huyện Mê Linh trong tương lai:

Đường sẽ mở ở huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Đường sẽ mở ở huyện Mê Linh trong tương lai (đường kẻ vàng).

Đường sẽ mở ở huyện Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên thực địa tại đây.