Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Thị trấn Gò Dầu nằm ở phía nam huyện Gò Dầu, với ranh giới phía đông và phía nam giáp xã Thanh Phước; phía tây giáp huyện Bến Cầu; phía bắc giáp xã Hiệp Thạnh và xã Phước Thạnh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

3. Đường Phạm Hùng kéo dài

Đường Phạm Hùng sẽ được kéo dài ở cả hai phía về địa giới phía tây và đông thị trấn.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                   

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                      

4. Đường Lê Trọng Tấn kéo dài 

Đường Lê Trọng Tấn sẽ được kéo dài thêm khoảng 650 m về phía đông bắc.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                   

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                      

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bản đồ này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).