Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Tthị trấn Châu Thành nằm ở trung tâm huyện Châu Thành với ranh giới phía đông và bắc giáp xã Thái Bình; phía tây và nam giáp xã Trí Bình. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

1. Đường song song với đường Hoàng Lê Kha

Đường song song với đường Hoàng Lê Kha có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường  cách Trạm Y tế thị trấn Châu Thành khoảng 80 m về phía nam.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).         

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).          

2. Đường Nguyễn Thanh Nghĩa kéo dài

Đường Nguyễn Thanh Nghĩa có thể được kéo dài thêm 200 m về phía tây và khoảng 500 m về phía đông.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).          

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).           

3. Đường song song với Đường tỉnh 781

Đường song song với Đường tỉnh 781 có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường nằm cách Đường tỉnh 781 khoảng 150 m về phía nam.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành theo bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).           

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Châu Thành. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).            

Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Dự thảo về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Châu Thành, Tây Ninh. Bản đồ này được UBND thuyện Châu Thành công bố vào cuối năm 2021 để lấy ý kiến của nhân dân).