Đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai theo bản đồ quy hoạch.

Hiếu Liêm là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Xã có diện tích 213,80 km², dân số năm 2003 là 3.870 người, mật độ dân số đạt 18 người/km². Xã Hiếu Lâm có vị trí địa lý: Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía đông giáp xã Mã Đà; phía nam giáp thị trấn Vĩnh An và xã Trị An; phía tây giáp tỉnh Bình Dương.

Trên địa bàn xã Hiếu Liêm hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT767, Nhà máy thủy điện Trị An, đường ven hồ Trị An…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Vĩnh Cửu để lấy ý kiến người dân từ tháng 5 năm 2021. 

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Đây là tuyến đường dài khoảng 641 m nối từ đường Hiếu Liêm vào đoạn sư đoàn 370 sẽ được xây dựng trong tương lai.

Đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Hiếu Liêm trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Đường sẽ mở ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HIẾU LIÊM trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HIẾU LIÊM trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HIẾU LIÊM trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN VĨNH CỬU trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).