Đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu theo bản đồ sử dụng đất.

Hiếu Liêm là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Xã có diện tích 213,80 km², dân số năm 2003 là 3.870 người, mật độ dân số đạt 18 người/km². Xã Hiếu Lâm có vị trí địa lý: Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía đông giáp xã Mã Đà; phía nam giáp thị trấn Vĩnh An và xã Trị An; phía tây giáp tỉnh Bình Dương.

Địa bàn xã Hiếu Liêm có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Hiếu Liêm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu. Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Vĩnh Cửu để lấy ý kiến người dân từ tháng 6 năm 2021. 

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Hiếu Liêm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ HIẾU LIÊM thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Hiếu Liêm TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).