Đường sẽ mở ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai theo bản đồ quy hoạch.

Xã Hố Nai 3 là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 19,24 km². Xã Hố Nai 3 giáp với nhiều xã và phường khác của huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa.

Cụ thể, phía nam xã giáp phường Long Tân (TP Biên Hòa); phía đông giáp xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom); phía tây giáp phường Tân Hòa (TP Biên Hòa); phía bắc giáp xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu).

Về quy hoạch, quy hoạch xã Hố Nai 3 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Trảng Bom.

Trong tương lai, xã Hố Nai 3 sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ viền xanh là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hố Nai 3 trong tương lai. Trong phạm vi xã, đoạn sẽ mở là đường Vành đai TP Biên Hòa.

  Một trong số những đường sẽ mở ở xã Hố Nai 3 trong tương lai (đường kẻ viền xanh). 

  Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỐ NAI 3 trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỐ NAI 3 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

CẬP NHẬT ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ HỐ NAI 3 tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN TRẢNG BOM trên thực địa tại đây.