Đường sẽ mở ở xã Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá theo quy hoạch.

Xã Hoằng Phượng là một xã nằm về phía bắc của huyện Hoằng Hóa, cách trung tâm huyện 16 km, cách TP Thanh Hóa 17 km. Xã có diện tích đất tự nhiên 390,4 ha, chia thành hai làng rõ rệt đó là làng Vĩnh Gia và làng Phượng Mao, chia thành 7 thôn hành chính theo làng văn hóa truyền thống. Xã nằm gần Quốc lộ 1A về phía đông.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Hoằng Phượng. Những con đường này được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Trong đó, Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 29/4/2020; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá đang được UBND huyện đăng thông báo lấy ý kiến góp ý ngày 22/1.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu hồng là một trong số những đường sẽ mở ở xã Hoằng Phượng trong tương lai theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Đây là tuyến đường giúp đi huyện Thiệu Hoá, bắc qua sông Mã.

 Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Hoằng Phượng trong tương lai.

 Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG PHƯỢNG trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG PHƯỢNG trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XàHOẰNG PHƯỢNG trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN HOẰNG HOÁ trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).