Đường sẽ mở ở xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

Kim An là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích đất tự nhiên là 3,11 km2, dân số năm 1999 khoảng 3.349 người, mật độ dân số 1.076 người/km2. Về địa giới hành chính xã Kim An phía Đông giáp với xã Kim Thư và thị trấn Kim Bài; 3 phía còn lại của xã được bao bọc bởi huyện Chương Mỹ với sông Đáy là ranh giới.

Trên địa bàn xã Kim An hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Trạm Bơm, đê tả Đáy…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở xã Kim An. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi xã Kim An trong tương lai.

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,6 km nối từ đê tả Đáy đến tuyến đường gần bưởi cảnh Đạt Mùa. Tuyến có điểm đầu ở đê tả Đáy đoạn gần miếu Hoạch An. Tuyến chạy ngang qua địa bàn xã và kết thúc ở tuyến đường gần bưởi cảnh Đạt Mùa.

Đường sẽ mở ở xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Kim An trong tương lai (Ảnh màn hình: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Đường sẽ mở ở xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ KIM AN trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ KIM AN trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở XÃ KIM AN trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN THANH OAI trên thực địa tại đây.

(Sơ đồ trong bài mang giá trị tương đối).