Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

   Xã Bàu Đồn có diện tích 35,83 km², dân số năm 2019 là 17.873 người, mật độ dân số đạt 499 người/km². (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

3. Đường đi qua Trường tiểu học Ấp 3

Đường đi qua Trường tiểu học Ấp 3 có chiều dài khoảng 2,6 km. Đoạn đường có điểm cuối ở Ngã ba Bàu Đồn.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                   

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                     

4. Đường song song với Đường tỉnh 784

Đường song song với Đường tỉnh 784 có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm kết thúc ở ngã ba Đường số 58 và Đường tỉnh 782.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                    

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Bầu Đồn. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                      

 

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bản đồ này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).