Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

1. Đường nối từ hẻm 618 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 185 Ni Sư Huỳnh Liên

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 618 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 185 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 50 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 618 Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 185 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 536/43 Âu Cơ

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 536/43 Âu Cơ. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn hẻm 536/43 Âu Cơ, điểm cuối ở đoạn Xưởng sản xuất quần áo nam Minh Trí.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 572 Âu Cơ

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường nối hẻm 175 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 572 Âu Cơ, có chiều dài khoảng 180 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 172 Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 572 Âu Cơ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 11) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).