Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường 2 là một trong 16 phường của quận 8 (thuộc TP HCM). Đây là phường nằm ở phía đông quận 8. Phía đông giáp phường 1 (quận 8), phía tây giáp phường 3 (quận 8), phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp quận 4.

1. Đường Nguyễn Thị Tần nối với đường Dương Bá Trạc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có các đoạn đường Nguyễn Thị Tần nối với đường Dương Bá Trạc. Đường này có chiều dài khoảng 300m, điểm đầu ở đường Nguyễn Thị Tần (đoạn giao với đường Tạ Quang Bửu), điểm cuối ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần BIDV Bình Điền). 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường Nguyễn Thị Tần nối dài tới cầu Kênh Sáng

Phường 2 có đoạn đường Nguyễn Thị Tần nối dài tới cầu Kênh Sáng là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 410m, điểm đầu ở đường Nguyễn Thị Tần (đoạn giao với đường Tạ Quang Bửu), điểm cuối giao với đường Dương Bá Trạc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường hẻm 125 Nguyễn Thị Tần nối với đường Dương Bá Trạc

Theo quy hoạch, phường 2 có đoạn đường nối đường hẻm 125 Nguyễn Thị Tần với đường Dương Bá Trạc, với chiều dài khoảng 135m. Tuyến đường có điểm đầu ở cuối đường hẻm 125 Nguyễn Thị Tần, điểm cuối ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần cửa hàng nệm Việt Nam).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).