Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường 2 là một trong 16 phường của quận 8 (thuộc TP HCM). Đây là phường nằm ở phía đông quận 8. Phía đông giáp phường 1 (quận 8), phía tây giáp phường 3 (quận 8), phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp quận 4.

1. Đường song song với hẻm 125 Nguyễn Thị Tần

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 200 m chạy song song với hẻm 125 Nguyễn Thị Tần. Tuyến có điểm đầu ở hẻm 288 Bá Trạc hiện tại.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google). 

2. Đường Nguyễn Thị Tần nối với đường Dương Bá Trạc

Phường 2 có đoạn đường Nguyễn Thị Tần nối với đường Nguyễn Văn Cừ là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 325m, điểm đầu ở đường Nguyễn Thị Tần (đoạn gần cháo ếch Singapore 3 Thằng Đực), điểm cuối ở đường Dương Bá Trạc (đoạn gần GS25 Dương Bá Trạc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường hẻm song song với đường Dương Bá Trạc

Theo quy hoạch, phường 2 có đoạn đường hẻm song song với đường Dương Bá Trạc, với chiều dài khoảng 80m. Tuyến đường có điểm đầu gần studio áo cưới Sữa, điểm cuối gần công ty quan hệ công chúng Xanh Biển.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 2 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, quận 8, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).