Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Tân Bình nằm ở phía tây - bắc TP Tây Ninh, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Ninh Sơn, phía tây giáp huyện Tân Biên và xã Bình Minh, phía nam giáp phường Ninh Sơn và xã Bình Minh, phía bắc giáp xã Thạnh Tân và huyện Tân Biên. Xã Tân Bình có diện tích 20,16 km², dân số năm 2019 là 6.819 người, mật độ dân số đạt 338 người/km². Xã Tân Bình được chia thành 4 ấp: Tân Hòa, Tân Phước, Tân Lập và Tân Trung.

1. Đường chạy song song với kênh Tây

Đoạn đường chạy qua địa bàn phía tây nam của xã Tân Bình, gần như song song với kênh Tây, có một đầu ở đường D5 (sẽ mở trong tương lai), đầu còn lại ở đường Trần Văn Trà.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình. (Ảnh chụp từ Google Map).  

2. Đường cắt kênh Tây

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía nam của xã Tân Bình, có một đầu ở kênh Tây.

 

       Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

        Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)