Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 1.

Phường 8 thuộc quận Tân Bình. Phường 8 phía đông giáp phường 6, phường 7; Phía tây giáp phường 10; Phía nam giáp phường 9; Phía bắc giáp phường 11 (quận Tân Bình).

1. Đường nối từ hẻm 1 tới hẻm 958 Lạc Long Quân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8 đáng chú ý có đường nối hẻm 1 tới hẻm 958 Lạc Long Quân, có chiều dài khoảng 30 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 1, sau đó kết thúc ở hẻm 958 Lạc Long Quân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 8 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 1010 Lạc Long Quân

Phường 8 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 1010 Lạc Long Quân. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm Lạc Long Quân, điểm cuối ở đoạn hướng nam Công ty sàn gỗ Lâm Quang Phát.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 8 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 958 Lạc Long Quân tới hẻm 43 Đông Hồ

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 8 có đường nối hẻm 958 Lạc Long Quân tới hẻm 43 Đông Hồ, có chiều dài khoảng 145 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 958 Lạc Long Quân, chạy song song với đường Thành Mỹ, sau đó kết thúc ở hẻm 43 Đông Hồ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 8 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8, quận Tân Bình, TP HCM (phần 7) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 8 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP HCM mới nhất