Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  Phường An Đông nằm ở phía đông thành phố Huế. Phía đông giáp thị xã Hương Thủy; Phía tây giáp các phường An Cựu, Phú Hội và Xuân Phú; Phía nam giáp phường An Cựu và phường An Tây; Phía bắc giáp phường Xuân Phú và phường Thủy Vân. 

1. Đường nối từ đường Âu Lạc lên đường Đặng Văn Ngữ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 949 m nối từ đường Âu Lạc và kéo dài lên nối với đường Đặng Văn Ngữ ở đoạn giao nhau với kiệt 111 Đặng Văn Ngữ.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ đường An Dương Vương lên đường Hải Triều

Đây là tuyến đường dài khoảng 562 m nối từ đường An Dương Vương và kéo lên phía bắc nối với đường Hải Triều. Tuyến đường này đi trùng một đoạn với đường Trần Thanh Mại.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 với kiệt 33 An Dương

Trong tương lai phường An Đông sẽ có tuyến đường dài khoảng 620 m nối từ đường sẽ mở ở mục 2 và kéo về phía tây nối với kiệt 33 An Dương ở đoạn giao nhau với kiệt 13 An Dương.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Đông theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Đông, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế). 

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.