Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  An Cựu là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phường An Cựu có diện tích 2,56 km², dân số năm 1999 là 15.517 người, mật độ dân số đạt 6.061 người/km². 

7. Đường nối đường Hồ Đắc Di với đường Ngự Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 631 m nối từ đường Hồ Đắc Di và kéo lên đường Ngự Bình ở đoạn giao nhau với kiệt 89 Duy Tân.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

8. Đường nối đường Hải Triều xuống kiệt 13 An Dương

Đây là tuyến đường dài khoảng 362 m nối từ đường Hải Triều và kéo xuống kiệt 13 An Dương. Tuyến đi trùng 1 đoạn với Hùng Vương tổ 8.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

9. Đường nối đường Lương Văn Can về phía đông

Trong tương lai phường An Cựu sẽ có tuyến đường dài khoảng 711 m nối từ đường Lương Văn Can và kéo về phía đông. Tuyến đi trùng một đoạn với kiệt Miếu Đôi.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Cựu theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường An Cựu, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.