Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Chuẩn nằm ở phía bắc thành phố Thuận An. Phía đông giáp thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía nam giáp các phường An Phú và Thuận Giao; Phía bắc giáp thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thành phố Thuận An mới nhất

7. Đường D1 kéo dài lên lên đường sẽ mở ở mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 950 m nối từ đường D1 và kéo dài lên đường sẽ mở ở mục 4 theo hướng tây bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường Bình Chuẩn 21 mở rộng

Đây là tuyến đường Bình Chuẩn 21 mở rộng thêm một đoạn khoảng 425 m lên phía bắc. Tuyến đi qua đoạn công ty TNHH Prowill.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ đường Bình Chuẩn 17 xuống đường Lý Tự Trọng

Trong tương lai phường Bình Chuẩn sẽ có tuyến đường dài khoảng 921 m nối từ đường Bình Chuẩn 17 và kéo xuống đường Lý Tự Trọng. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Bình Chuẩn 43.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.