Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Chuẩn nằm ở phía bắc thành phố Thuận An. Phía đông giáp thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía nam giáp các phường An Phú và Thuận Giao; Phía bắc giáp thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thành phố Thuận An mới nhất

10. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 9 xuống đường tỉnh 743

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 348 m nối từ đường sẽ mở ở mục 9 và kéo xuống đường tỉnh 743. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Bình Chuẩn 20.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đường Bình Chuẩn 17 ra phía đông

Đây là tuyến đường dài khoảng 600 m nối từ đường Bình Chuẩn 17 và kéo ra phía đông. Tuyến đi qua đoạn Chi nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Hoa Thành.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối từ đường tỉnh 746 xuống đường tỉnh 745

Trong tương lai phường Bình Chuẩn sẽ có tuyến đường dài khoảng 2,1 km nối từ đường tỉnh 746 và kéo xuống đường tỉnh 745. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Bình Chuẩn 42.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.