Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Chuẩn nằm ở phía bắc thành phố Thuận An. Phía đông giáp thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía nam giáp các phường An Phú và Thuận Giao; Phía bắc giáp thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thành phố Thuận An mới nhất  

13. Đường nối từ đường tỉnh 743 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 960 m nối từ đường tỉnh 743 ở đoạn dịch vụ du lịch Thành Tâm và kéo lên phía bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối từ đường Lê Thị Trung lên đường tỉnh 743

Đây là tuyến đường dài khoảng 950 m nối từ đường Lê Thị Trung và kéo lên đường tỉnh 743. Tuyến đi trùng với hai đường là Bình Chuẩn 69 và Bình Chuẩn 60.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối từ đường Thủ Khoa Huân với đường sẽ mở ở mục 14

Trong tương lai phường Bình Chuẩn sẽ có tuyến đường dài khoảng 600 m nối từ đường Thủ Khoa Huân. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Bình Chuẩn 27.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.