Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Bình Chuẩn nằm ở phía bắc thành phố Thuận An. Phía đông giáp thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía nam giáp các phường An Phú và Thuận Giao; Phía bắc giáp thị xã Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thành phố Thuận An mới nhất  

19. Đường nối từ đường An Phú 18 lên đường tỉnh 743

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đoạn gấp khúc của đường An Phú 18 và kéo lên đường tỉnh 743 theo hướng đông bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối từ đường An Phú 18 lên đường sẽ mở ở mục 16

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đường An Phú 18 lên đường sẽ mở ở mục 16 đoạn đường Bình Chuẩn 34 cũ.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối từ đường tỉnh 743 ra phía đông

Trong tương lai phường Bình Chuẩn sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đường tỉnh 743 và kéo dài ra phía đông của phường. Tuyến đi qua đoạn công Ty TNHH TM và DV Cơ Điện tử Bình Dương.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bình Chuẩn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An. 

 Đường sẽ mở ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An: Xem và tải về TẠI ĐÂY.