Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Chánh Phú Hòa nằm ở phía đông của thị xã Bến Cát. Phía đông giáp huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp phường Mỹ Phước; Phía nam giáp phường Hòa Lợi và phường Thới Hòa; Phía bắc và tây bắc giáp huyện Bàu Bàng.

1. Đường nối từ phía đông nam lên phía tây bắc của phường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 9,56 km nối từ phía đông nam lên phía tây bắc của xã. Tuyến cắt qua đoạn đường tỉnh 741.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường tỉnh 741 ra phía đông

Đây là tuyến đường dài khoảng 760 m nối từ đường tỉnh 741 ở đoạn quán bia lạnh Tứ Quý và kéo ra phía đông của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường HL605 

Trong tương lai phường Chánh Phú Hòa sẽ có tuyến đường HL 605 nối từ đường tỉnh 741 và kéo xuống phía đông nam. Tuyến có chiều dài khoảng 750 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Chánh Phú Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.