Tags

Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát

Tìm theo ngày
Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất

Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở Thị xã Bến Cát sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 5 phường và 3 xã trên địa bàn thị xã. Cụ thể:

5 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa

Tại 3 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch tại An Điền, An Tây, Phú An.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở Thị xã Bến Cát cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn Thị xã Bến Cát.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.