Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Tân Định nằm ở phía nam thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã Phú An; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Thới Hòa.

19. 2 tuyến đường song song nối từ đường sẽ mở ở mục 16 lên đường Ngã Ba Lăn Xi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định đáng chú ý có 2 tuyến đường song song dài 1 km nối từ đường sẽ mở ở mục 16 và kéo lên đường Ngã Ba Lăn Xi theo hướng bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 19 sang đường Mỹ Phước – Tân Vạn

Đây là tuyến đường dài hoảng 1,2 km nối từ đường sẽ mở ở mục 19 và kéo ra đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Tuyến đi qua khu đô thị Phương Trường An.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 16 lên phía bắc

Trong tương lai phường Tân Định sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,3 km nối từ đường sẽ mở ở mục 16 và kéo lên phía bắc ở đoạn quầy thuốc tư nhân Yên Tâm.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.