Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 

 Phường Tân Định nằm ở phía nam thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã Phú An; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Thới Hòa.

1. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 lên đường Chợ Hoàng Gia

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 760 m nối từ đường Quốc lộ 13 lên đường Chợ Hoàng Gia ở đoạn gần Hưng Tân Tự.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 sang đường tỉnh 741

Đây là tuyến đường dài khoảng 2,3 km nối từ đường Quốc lộ 13 và kéo sang đường tỉnh 741. Tuyến cắt qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ sẽ mở ở mục 2 xuống đường tỉnh 741

Trong tương lai phường Tân Định sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đường sẽ mở ở mục 2 đoạn điểm đăng ký bằng lái xe Thành Đạt và kéo xuống đường tỉnh 741.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.