Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Mỹ Phước nằm ở phía bắc thị xã Bến Cát. Phía đông giáp phường Chánh Phú Hòa Phía tây giáp xã An Điền Phía nam giáp phường Thới Hòa Phía bắc giáp huyện Bàu Bàng.

1. Đường cắt qua đường tỉnh 749A ở phía tây bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,45 km chạy cắt qua đường tỉnh 749 ở phía tây bắc, đoạn gần hồ câu Bảo An.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường tỉnh 749A chạy ven sông Thị Tính

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,7 km nối từ đường tỉnh 749A đoạn đường vào bãi tập kết cát và kéo về hướng tây chạy ven sông Thị Tính.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 2 lên phía tây bắc

Trong tương lai phường Mỹ Phước sẽ có tuyến đường dài khoảng 430 m nối từ đường sẽ mở ở mục 2 và kéo lên phía tây bắc. Tuyến đường này chạy song song với đường tỉnh 749A.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.