Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Hòa Lợi nằm ở phía đông nam thị xã Bến Cát. Phía đông thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên; Phía tây giáp các phường Tân Định và Thới Hòa; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Chánh Phú Hòa.

4. Đường nối từ đường vanh đai 4 sẽ mở lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,42 km nối từ đường vành đai 4 sẽ mở trong tương lai và kéo lên phía bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường Trần Quốc Toản kéo dài

Đây là tuyến đường Trần Quốc Toản kéo dài thêm một đoạn khoảng 730 m bắt đầu từ đường tỉnh 741 và kéo dài ra phía tây nam của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường D5 lên phía tây bắc

Trong tương lai phường Hòa Lợi sẽ có tuyến đường dài khoảng 2 km nối từ đường D5 và kéo lên phía tây bắc của phường. Tuyến đi trùng với hẻm 202.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Lợi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.