Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Mỹ Phước nằm ở phía bắc thị xã Bến Cát. Phía đông giáp phường Chánh Phú Hòa Phía tây giáp xã An Điền Phía nam giáp phường Thới Hòa Phía bắc giáp huyện Bàu Bàng.

4. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 3 lên phía tây bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đường sẽ mở ở mục 3 và kéo lên phía tây bắc.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 4 lên phía đông bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 360 m nối từ đường sẽ mở ở mục 4 và kéo lên phía đông bắc đoạn thu mua đồ cũ QUÂN CA.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường tỉnh 749A lên đường sẽ mở ở mục 1

Trong tương lai phường Mỹ Phước sẽ có tuyến đường dài khoảng 615 m nối từ đường tỉnh 749A lên đường sẽ mở ở mục 1 theo hướng tây bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mỹ Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.