Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Tân Định nằm ở phía nam thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã Phú An; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Thới Hòa.

10. Đường nối từ Quốc lộ 13 xuống đoạn gần quầy thuốc số: 550

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 595 m nối từ đường Quốc lộ 13 và kéo xuống phía tây nam đoạn gần quầy thuốc số 550.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ UBND phường Tân Định lên phía bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,85 km nối từ tuyến đường gần UBND phường Tân Định và kéo lên phía bắc đoạn đường D8.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 11 xuống phía nam

Trong tương lai phường Tân Định sẽ có tuyến đường dài khoảng 880 m nối từ đường sẽ mở ở mục 11 và kéo xuống phía nam đoạn gần công ty giấy Thuận An.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.