Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Tân Định nằm ở phía nam thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã Phú An; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Thới Hòa.

7. Đường nối từ đường tỉnh 741 lên đoạn gần chùa Long Viên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,55 km nối từ đường tỉnh 741 ở đoạn quầy thuốc Mỹ Duyên. Tuyến kéo dài lên phía tây bắc đoạn gần chùa Long Viên.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 sang đường Mỹ Phước – Tân Vạn

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,7 km nối từ Quốc lộ 13 ở đoạn đại lý bán lẻ xăng dầu Lê Công và éo lên đường Mỹ Phước – Tân Vạn ở đoạn giao nhau với đường HL607.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ Chi Cục Kiểm Định Hải Quan lên phía bắc

Trong tương lai phường Tân Định sẽ có tuyến đường dài khoảng 480 m nối từ Chi Cục Kiểm Định Hải Quan Khu Vực Đông Nam Bộ và kéo lên phía bắc đoạn chụp hình Minh Thành.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.