Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Tân Định nằm ở phía nam thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã Phú An; Phía nam giáp thành phố Thủ Dầu Một; Phía bắc giáp phường Thới Hòa.

13. Đường nối từ đường Trần Quốc Toản sẽ mở xuống bờ sông Thị Tính

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đường Trần Quốc Toản sẽ mở và kéo xuống đường ven sông Thị Tính theo hướng tây nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối từ đường Trần Quốc Toản xuống nhà máy giấy Thuận An - 2

Đây là tuyến đường dài khoảng 670 m nối từ đường Trần Quốc Toản và kéo xuống phía nam đoạn nhà máy giấy Thuận An – 2.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường ven sông Thị Tính

Trong tương lai phường Tân Định sẽ có tuyến đường dài khoảng 3,1 km chạy ven sông Thị Tính ở phía tây của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Tân Định, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.