Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã An Tây nằm ở phía tây nam của thị xã Bến Cát. Phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng và xã An Điền; Phía đông giáp xã An Điền; Phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và xã Phú An; Phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đường HL609 xuống đường ven sông Sài Gòn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,92 km nối từ đường HL609 ở đoạn gần trạm Viettel An Tây và kéo xuống đường ven sông Sài Gòn theo hướng nam.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Tây, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường vành đai 4

Đây là tuyến đường vành đai 4 đoạn chạy qua địa bàn xã An Tây có chiều dài khoảng 4,8 km. Tuyến cắt qua đường tỉnh 744 ở đoạn gần công ty trách nhiệm hữu hạn OUPENG.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Tây, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường tỉnh 744 xuống bờ sông Sài Gòn

Trong tương lai xã An Tây sẽ có tuyến đường dài khoảng 715 m nối từ đường tỉnh 744 ở đoạn giao nhau với đường tỉnh 7A và kéo xuống phía tây nam đoạn bờ sông Sài Gòn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Tây theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Tây, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.