Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Phú An nằm cách trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông giáp phường Tân Định và thành phố Thủ Dầu Một; Phía tây giáp xã An Tây Phía nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh; Phía bắc giáp xã An Điền và phường Thới Hoà.

1. Đường HL609 về phía tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,93 km nối từ HL609 ở đoạn đình thần bến Giảng và kéo về phía tây của xã.

 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã Phú An, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường tỉnh 748 lên phía đông bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,15 km nối từ đường tỉnh 748 ở đoạn gần tạp hóa Phúc Lâm và kéo lên phía đông bắc đoạn sông Thị Tính.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã Phú An, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường tỉnh 748 xuống đường tỉnh 744

Trong tương lai xã Phú An sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,1 km nối từ đường tỉnh 748 và kéo xuống đường tỉnh 744 ở đoạn làng tre Phú An.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã Phú An, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.