Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thới Hòa nằm ở trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã An Điền; Phía nam giáp phường Tân Định và xã Phú An; Phía bắc giáp các phường Mỹ Phước và Chánh Phú Hòa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất 

13. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 11 sang đường DK 4A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 540 m nối từ đường sẽ mở ở mục 11 và kéo sang đường DK 4A ở đoạn trường Mầm non Sao Mai.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 11 sang đường Quốc lộ 13

Đây là tuyến đường dài khoảng 360 m nối từ đường sẽ mở ở mục 11 và kéo sang đường Quốc lộ 13 theo hướng tây.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 14 lên phía bắc

Trong tương lai phường Thới Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 285 m nối từ đường sẽ mở ở mục 14 và kéo lên phía bắc ở đoạn gần tạp hóa cô Kiếm.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.