Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thới Hòa nằm ở trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã An Điền; Phía nam giáp phường Tân Định và xã Phú An; Phía bắc giáp các phường Mỹ Phước và Chánh Phú Hòa.

 Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất 

7. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 6 xuống phía tây nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 750 m nối từ đường sẽ mở ở mục 6 và kéo xuống phía tây nam đoạn bờ sông Thị Tính.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 4 với 5

Đây là tuyến đường dài khoảng 820 m nối từ đường sẽ mở ở mục 4 ở đoạn quán ăn Hương Quê và kéo lên phía tây bắc nối với đường sẽ mở ở mục 5.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ đường NA2 xuống đường D9

Trong tương lai phường Thới Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,05 km nối từ đường NA2 xuống đường D9 theo hướng đông nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.