Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thới Hòa nằm ở trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã An Điền; Phía nam giáp phường Tân Định và xã Phú An; Phía bắc giáp các phường Mỹ Phước và Chánh Phú Hòa.

 Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất 

4. Đường nối từ đường N12 xuống phía tây nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 660 m nối từ đường N12 và kéo xuống phía tây nam đoạn tuyến đường ven sông Thị Tính.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường NA1 xuống phía tây nam

Đây là tuyến đường dài hoảng 1,17 km nối từ đường NA1 và kéo xuống phía tây nam đoạn tuyến đường ven sông Thị Tính.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối tuyến đường sẽ mở ở mục 5 với mục 1

Trong tương lai phường Thới Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 810 m nối từ đường sẽ mở ở mục 5 và kéo lên phía tây bắc nối với đường ven sông Thị Tính sẽ mở ở mục 1.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.