Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thới Hòa nằm ở trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã An Điền; Phía nam giáp phường Tân Định và xã Phú An; Phía bắc giáp các phường Mỹ Phước và Chánh Phú Hòa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất

10. Đường nối từ đường Ngã Ba Lăn Xi lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 885 m nối từ đường Ngã Ba Lăn Xi ở đoạn Cơ Sở Bán Lẻ Thuốc Đông Y-Thuốc Từ Dược Liệu Tấn Phong và kéo lên phía bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đường NK 13 lên đường NE8

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,35 km nối từ đường NK 13 và kéo lên đường NE8 theo hướng bắc, ở đoạn gần Lườn Lan Hoàng Lân.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường đi qua Trung tâm Giáo giục Nghề nghiệp Tư thục Mỹ Phước

Trong tương lai phường Thới Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 385 m nối từ đường Quốc lộ 13 và kéo sang đường sẽ mở ở mục 11. Tuyến đi qua đoạn Trung tâm Giáo giúc Nghề nghiệp Tư thục Mỹ Phước.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.