Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thới Hòa nằm ở trung tâm thị xã Bến Cát. Phía đông phường Hòa Lợi; Phía tây giáp xã An Điền; Phía nam giáp phường Tân Định và xã Phú An; Phía bắc giáp các phường Mỹ Phước và Chánh Phú Hòa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát mới nhất  

16. Đường nối từ đường N18 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 560 m nối từ đường N18 và kéo lên phía bắc. Tuyến đi qua đoạn nhà trọ Phương Trinh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ đường Quốc lộ 13 lên đường D17

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,15 km nối từ đường Quốc lộ 13 và kéo lên ường D17 theo hướng tây bắc. Tuyến đi qua đoạn gần công ty TNHH Việt Hữu.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 17 lên đường D17

Trong tương lai phường Thới Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 540 m nối từ đường sẽ mở ở mục 17 và kéo lên đường D17 ở đoạn Garage Ô Tô Duy.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thới Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.